Generelle betingelser

Generelle betingelser

Recommendating.dk er en online datingplatform udviklet og drevet af virksomheden

Recommendating ApS
CVR-nr. 42279331
Fugledalen 1
4000 Roskilde
E-mail: hello@recommendating.dk

Herefter benævnt ”Recommendating.dk”

 

Alle der opretter en profil på Recommendating.dk eller giver en personlig anbefaling indestår herved at være bekendt og indforstået med nærværende betingelser, og vil i det følgende blive betegnet ‘brugeren’ eller ‘profilen’.

Ved oprettelse på Recommendating.dk erklærer du at være 18 år gammel eller ældre, og at de oplysninger du opgiver i din profil, og dine personlige informationer er sandfærdige og i overensstemmelse med dansk lovgivning. Det er ikke tilladt at oprette profiler på vegne af en anden person.

Ved brug af platformen accepterer man de generelle betingelser, handelsbetingelserne samt privatlivs- og cookiepolitikken.

Recommendating.dk forbeholder sig ret til, uden forbehold eller varsel, at slette/ændre profiler der udnytter Recommendating.dk kommercielt, indeholder anden form for reklame, er anstødelige, usandfærdige, diskriminerende, injurierende, ikke overholder brugerbetingelserne eller på anden måde vurderes ikke at leve op til sidens formål og koncept Såfremt der opstår tvivl om ægtheden af anbefalingerne på en profil, vil bevisbyrden påhvile profilens ejer, og Recommendating.dk forbeholder sig ret til at slette profilen, hvis ikke ægtheden kan bevises på forlangende. Dette gør sig gældende uanset om brugeren har betalt for en ydelse, som endnu ikke er leveret. I det tilfælde at dansk lovgivning er overtrådt, vil forseelsen blive anmeldt til politiet, inkluderet IP-numre brugt ved login/oprettelse samt enhver anden form for relevant information om brugeren samt indhold postet i relation til overtrædelsen.

Ved udsendelse af kommercielt indhold på mail eller profil, herunder indhold med henblik på rekruttering, casting eller salg af tredjemandsprodukter, pålægges en bod på 12.500 kr.  hvilket ikke retfærdiggør udsendelsen.

Recommendating.dk’s formål er at skabe personlig kontakt mellem to individer med henblik på kærlighedsforhold, og det er ikke tilladt at benytte siden til andre formål. Eksempler herpå er, men ikke afgrænset til, rekruttering, markedsføring eller gruppeprofiler. Det er forbudt at oprette en profil direkte eller indirekte som virksomhed.

Det er ikke tilladt at benytte siden på anden vis end det fra Recommendating.dk er tilsigtet, herunder er det ikke tilladt at udnytte eventuelle tekniske fejl eller huller.

Recommendating.dk garanterer ikke for sidens oppetid, fremtidige eksistens eller form.

Ved oprettelse af en profil accepterer du, at vi må sende forskelligartede beskeder hhv. pr. e-mail og sms. De udsendte beskeder kan indeholde reklamer.

Når du opretter en profil, accepterer du samtidig, at profilen vil være synlig på vores egne platforme (web og app etc.) for at give dig den størst mulige eksponering og øge dine chancer for at finde et match. Hvis vi ønsker at bruge dine billeder til ekstern markedsføring på andre platforme, f.eks. eksterne kommunikationskanaler (Facebook, Snapchat, bannerannoncer etc.) vil du blive kontaktet for en accept heraf.

Når du modtager beskeder fra andre brugere på platformen, vil disse enten være skrevet af afsender, eller udsendt som en del af et aktivt tilvalg afsenderen har foretaget.

Det er ikke tilladt at sende/videresende beskeder eller publicere øvrigt indhold på Recommendating.dk indeholdende kommercielt, chikanerende, diskriminerende eller injurierende indhold, kædebreve eller følsomme informationer (f.eks. kontaktoplysninger) om andre personer. Systematisk udsendelse af enslydende beskeder til et stort antal profiler er forbudt, og vil blive betragtet som chikane og kan medføre permanent udelukkelse af platformen.

Ved oprettelse af en profil på Recommendating.dk giver du samtidig samtykke til, at Recommendating.dk må vise din profil for andre brugere af vores platform. En profilvisning kan indeholde oplysninger om dig i det omfang, at du egenhændigt har oplyst dem. Hvis du ønsker at tilbagekalde dette samtykke skal du slette din profil. Efter sletning af din profil forbeholder vi os retten til at kontakte dig med henblik på evaluering af din oplevelse, deltagelse i case studies og lign. ikke-salgsfremmende formål.

Det er ikke tilladt at invitere, afvikle eller annoncere for arrangementer der på nogen måde har økonomisk vinding for arrangøren uden forudgående aftale med Recommendating.dk.

Brugeren erklærer ved upload af en hvilken som helst form for indhold, som i fuldstændigt eller begrænset omfang offentliggøres eller videregives via Recommendating.dk, i tidsubegrænset omfang at være i besiddelse af den fulde ophavsret til det givne materiale. Det er således ikke tilladt, uden forudgående tilladelse fra rettighedshaveren, at poste tekster eller billeder som er hentet på eksterne hjemmesider.

Ved upload af profilbilleder er brugeren indforstået med Recommendating.dk’s ret til at modificere (beskære, rotere etc.) materialet samt at afvise eller slette materiale efter forgodtbefindende.

Som anbefaler på platformen opbevarer vi din e-mail. Det gør vi for at validere, at der er rigtige mennesker og rigtige e-mails bag anbefalingerne. Hvis du ønsker at få slettet din e-mail, skal du sende en mail til hello@recommendating.dk.

Retningslinjer

Recommendating er ikke ansvarlig for det indhold der deles på siden og det er således den enkelte bruger, der er ansvarlig herfor. Dette er i overensstemmelse med gældende lovgivning samt betingelserne i øvrigt.

Betingelser for profilfotos:

 • Billedet skal være af dig selv.
 • Billedet skal være nutidigt.
 • Ansigtet skal være synligt.
 • Billedet må ikke indeholde logoer, links eller referencer til andre websites.
 • Du skal tydeligt være det primære fokus i billedet.
 • Billedet må ikke indeholde våben, narkotika eller andre objekter eller handlinger der er i strid med dansk lovgivning.
 • Du skal være påklædt.
 • Billedet må ikke være erotisk eller pornografisk.

Betingelser for profiltekster:

 • Teksten må ikke være vildledende eller usand.
 • Teksten må ikke indeholde kontaktoplysninger (hverken e-mail-adresser, telefonnumre, profilindehaverens fulde navn eller henvisninger til andre sociale netværk eller kommunikationsværktøjer).
 • Teksten må ikke indeholde nedsættende bemærkninger om andre mennesker eller grupper, medmindre hensigten er på en sober måde at beskrive din person og dit livssyn.
 • Teksten skal være forståelig og være meningsfuld for konteksten.

Betingelser for afsendelse af beskeder:

 • Det er ikke tilladt at skrive med det formål at ytre negative eller nedladende meninger om modtageren.
 • Det er ikke tilladt at tilbyde penge for nogen former for ydelser, herunder sex.
 • Det er ikke tilladt uopfordret at sende pornografiske fotografier eller hyperlinks til sådanne.
 • Det er ikke tilladt at sende den samme besked til en stor gruppe af mennesker med korte intervaller.
 • Det er ikke tilladt at sende usandfærdige dialoger/anbefalinger, medmindre det skrevne fremstår som et åbenlyst forsøg på morskab.
 • Det er ikke tilladt at videregive informationer modtaget fra en anden bruger til 3. part, som gør det muligt at identificere vedkommende.

Betingelser for profilnavne:

 • Det er ikke tilladt at have sit fulde navn som profilnavn.
 • Profilnavnet må ikke indeholde kontaktoplysninger, herunder e-mail, henvisninger til sociale medier eller hjemmesideadresser.
 • Profilnavnet skal være sobert, og må ikke have en groft vulgær eller anstødelig karakter.

Sanktioner

Ved brud på ovenstående retningslinjer kan vi se os nødsaget til at indføre sanktioner mod brugeren.

Sanktionerne kan være, men er ikke afgrænset til, at indhold fjernes, brugere udelukkes i en periode eller en permanent udelukkelse af platformen.

 

Validering med MitID

Sikkerhed og tryghed er grundstenene i Recommendating. Alle skal have en god og tryg oplevelse på Recommendating. For at sikre, at alle profiler er ægte, og at ingen giver sig ud fra at være en anden, skal alle profiler valideres med MitID.

MitID er Danmarks digitale ID. Med det beviser du, hvem du er på nettet. Med en MitID validering på Recommendating viser du andre brugere, at der er en person bag profilen, og du har også sikkerhed for, at du ikke selv bliver mødt af en maskingenereret profil. Da alle profiler er valideret med MitID, vil der derfor ikke være nogen falske profiler på Recommendating.

Selvom du bliver valideret med MitID vil du frit kunne vælge et profilnavn. MitID valideringen og dit profilnavn er ikke linket til hinanden, og du kan derfor stadig være lige så anonym, som du ønsker. Det betyder altså, at du godt kan møde en profil, hvor personen har et alias som profilnavn.

Selvom vi validerer din profil med MitiD, viser vi ingen af dine personlige oplysninger på din profil – kun din alder.

Anbefalere uden en profil skal ikke valideres med MitID.

For at blive MitID-valideret skal du én gang validere din profil på Recommendating ved hjælp af din MitID app, kodeviser, kodeoplæser eller MitID chip.

Når din profil er valideret, gemmes disse oplysninger, og du skal derfor ikke benytte MitID, hver gang du logger ind.

Læs mere på digitaliseringsstyrelsen.

Sådan opbevarer Recommendating.dk dit MitID

MitID er en fælles løsning til danske virksomheder, privatpersoner og myndigheder. Derfor er det vigtigt, at løsningen ikke går på kompromis med sikkerheden.

MitID´s sikkerhed ligger i den tekniske opbygning, i grundige sikkerhedsprocedurer og i revision og tilsyn med sikkerheden, som foretages hvert år af Digitaliseringsstyrelsen. Recommendating har derfor ikke adgang til oplysninger, der er indtastet ifm. med MitID valideringen.

På MitID´s side her, kan du læse mere om sikkerheden ved MitID.

Lovvalg

Denne aftale reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret.